Marcel via Twitter
Main
maandag
jan042010

Over mij

Mensen nieuwe inzichten verschaffen, tot nadenken aanzetten, prikkelen en inspireren: dat is wat mij drijft.

Schrijven heeft mijn speciale aandacht. Ik vind het heerlijk om zinnen te construeren en die met elkaar te verbinden tot complete tekstuele bouwwerken. Of het nu gaat om een achtergrondartikel, een foldertekst of een webtekst: het blijft een uitdaging om mensen de tekst in te trekken en aan het lezen te krijgen. Vervolgens is het een kunst om de lezers zo soepel mogelijk, zonder obstakels, door de tekst naar de belangrijkste boodschap of conclusie te leiden.

Met meer dan zeventien jaar schrijfervaring durf ik te stellen dat ik deze kunst beheers. Dat geldt niet alleen voor het schrijven van teksten, maar ook voor het opzetten van complete magazines, nieuwsbrieven en andere media.


Waarde toevoegen
Het draait allemaal om kennis- en informatieoverdracht. Voor een effectieve kennis- en informatieoverdracht moet vrijwel altijd extra waarde aan die kennis of informatie worden toegevoegd.

Waarde toevoegen kan door de kennis en informatie zichtbaar te maken, te analyseren en te interpreteren, tot de kern terug te brengen of juist met andere informatie te bundelen, op de juiste manier te formuleren en op creatieve, wellicht interactieve wijze te presenteren. Door waarde toe te voegen ontstaat weer nieuwe kennis en inzicht, en wellicht een nieuwe visie.

Juist het toevoegen van extra waarde is mijn specialiteit. Ik duik liever de diepte in dan aan de oppervlakte te vertoeven.


Logistiek
Logistiek en supply chains hebben in de afgelopen elf jaar een speciale plek in mijn hart veroverd.

Als voormalig hoofdredacteur van de vakbladen Logistiek en Transport+Opslag volgde ik de ontwikkelingen op de voet, stond ik voorraan bij introducties van nieuwe concepten, systemen en technieken, bezocht ik tientallen bedrijven en heb ik een groot netwerk opgebouwd. Logistiek spreekt me aan, juist omdat de materie zo concreet is. Alles draait om goederen die van A naar B moeten. Dat klinkt simpel, maar de concepten, systemen en technieken om dat zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren zijn nog steeds volop in ontwikkeling.

Mede dankzij mijn verleden ben ik goed geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van logistiek en supply chains. Ik werk er dagelijks aan om ook goed geïnformeerd te blijven.


Meer weten?
Wilt u meer weten over mijn achtergrond?
Download dan mijn curriculum vitae of lees mijn profiel op LinkedIn.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>