Stadsdepots mikken op e-commerce
november 11, 2013
Marcel te Lindert in e-commerce, e-fulfilment, retail, stadsdistributie

De afgelopen vijf jaar zijn in steeds meer steden stadsdistributiecentra ontstaan. Leveranciers geven er hun goederen af, waarna deze goederen gebundeld de binnenstad worden ingereden. Het resultaat: minder leveringen aan de winkeldeur en minder stinkende en lawaaiige vrachtauto’s in de binnenstad. Deze stadsdepots onderzoeken nu de mogelijkheden om hun dienstverlening te verbreden. Ze willen niet alleen winkels bevoorraden, maar ook consumenten beleveren.

Lees meer in het novembernummer van RetailTrends.

Article originally appeared on Marcel te Lindert (http://marceltelindert.nl/).
See website for complete article licensing information.