Marcel via Twitter
dinsdag
feb022010

Deukje voor Toyota

Tsja, heb je wereldfaam verworven met je concepten op het gebied van productielogistiek, en dan krijg je een gigantische recall te verwerken. De problemen met het hangende gaspedaal zorgen voor een flinke deuk in het imago van Toyota. De Japanse autofabrikant is synoniem voor efficiënt en kwalitatief goed produceren.

Opvallend is dat ook Peugeot en Citroën auto's moeten terugroepen. Net als de auto's van Toyota zijn die gemaakt in een fabriek in Tsjechië, een joint venture van Toyota en PSA, eigenaar van de merken Peugeot en Citroën. Dat is ver weg van het gedisciplineerde Japan, in een regio dat nog geen traditie heeft opgebouwd met kaizen, genchi genbutsu en meer van dat soort ideeën. De problemen geven aan dat het verdomd lastig is om je supply chain onder controle te houden.

Ik ben benieuwd of de problemen leiden tot andere maatregelen op het hoofdkantoor in Japan. Ik kan me voorstellen dat joint ventures met andere autofabrikanten even op een lager pitje staan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>